„Jak pracować, by nie żałować?”

Karolina Bourgeon-Zielińska, silver modelka, wzięła udział w kampanii Rocket Jobs pod tytułem „Jak pracować, by nie żałować?”. Przekaz jest skierowany do pracowników i ma na celu edukację oraz inspirację w kontekście znalezienia satysfakcji w pracy. Karolina jest ważnym głosem silver, a jej wypowiedzi dodają znaczenia i autentyczności.

Karolina Bourgeon-Zielińska / Silver Models, ROCKET JOBS

W ramach projektu powstała seria filmów z wypowiedziami, w których pracownicy z branż biurowych dzielą się swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi pracy, wyborów zawodowych i radzenia sobie z ewentualnym żalem. Karolina, jako reprezentantka silver generation, przekazuje cenne wskazówki i inspirujące historie, które mogą pomóc innym w znalezieniu satysfakcjonującej ścieżki zawodowej.

Rocket Jobs, portal pracy przeznaczony branżom cyfrowym, stworzył również specjalną stronę z treściami edukacyjnymi i praktycznymi wskazówkami, które koncentrują się na kluczowych aspektach pracy i życia zawodowego. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko dostarczenie informacji, ale też stworzenie społeczności, w której można dzielić się historiami, doświadczeniami i inspiracjami związanych z pracą.

Udział Karoliny Bourgeon-Zielińskiej w kampanii Rocket Jobs jest niezwykle istotny. Jej doświadczenia i perspektywa mogą być inspirujące dla tych, którzy szukają satysfakcji i spełnienia w swoich karierach zawodowych. Przez udostępnienie swoich historii i wiedzy pomaga w budowaniu świadomego i satysfakcjonującego życia zawodowego dla wszystkich odbiorców kampanii Rocket Jobs.

Karolina Bourgeon-Zielińska / Silver Models, ROCKET JOBS
Karolina Bourgeon-Zielińska / Silver Models, ROCKET JOBS
Karolina Bourgeon-Zielińska / Silver Models, ROCKET JOBS
Karolina Bourgeon-Zielińska / Silver Models, ROCKET JOBS

Zobacz najnowsze wpisy na naszym blogu

Zobacz pozostałe